Träningsfilosofi

När vi planerar ditt träningsupplägg utgår vi från hela din målbild och dina möjligheter att utvecklas.

Vi jobbar långsiktigt och planerar normalt för en hel säsong som delas in i grundperioder. Grundperioderna delas sedan in i träningsperioder om 3-4 veckor.

Träningen periodiseras, är varierande och anpassas till den del av säsongen du befinner dig i för tillfället. I praktiken innebär det att ju närmare ett lopp du kommer blir träningen mer intensiv för att du ska vara redo att ta dig an utmaningen på ett för dig framgångsrikt sätt.

Vi kommer arbeta tillsammans utifrån bla några begrepp som beskrivs nedan, Training Stress Score, Periodisering och Pulsbaserad träning.

Training Stress Score

Vi kommer planera din träningsmängd utifrån ett begrepp som kallas Training Stress Score, TSS och är ett enkelt sätt att mäta den belastningen på kroppen träningen medför.

Inför varje ny träningsvecka har du som mål att nå en viss TSS, träningsmängd. De aktiviteter du utför ger veckans totala TSS. Mängden planerad TSS ska aldrig överskridas, det leder i längden till överträning och risken för skador ökar.

Läs mer om Training Stress Score här!

Periodisering

Periodisering är precis vad det låter, perioder där träningen anpassas till säsong vilket gör att träningen också ser olika ut under årets 12 månader.

Året delas upp i basblock som kan vara från 4 veckor upp till 3 månader. Varje basblock delas sen upp i perioder om 3-4 veckor där du arbetar aktivt under de första 2-3 veckorna, den sista veckan är en återhämtningsvecka med lite mindre träning där kroppen får återhämta sig inför nästa träningsperiod.

Läs mer om periodisering här!

Pulsbaserad träning

Att utgå från kroppens belastning är viktig när det gäller konditions- och uthållighetsträning. Många som är ny inom träning eller de som skall börja träna efter sjukdom eller skada går ofta in med inställningen att de skall prestera, tävla mot sig själv och därav lägga sig på en för hög nivå. Belastningen på kroppen blir hög och den planerade effekten på träningen uteblir, man känner sig värdelös och tappar hoppet innan man ens har börjat.

Många av konditionspassen baseras på ansträngningsgrad och tid i rörelse. Dvs, tidtagning är inte längre i fokus.
Ex på ett löppass. 40 min löpning på lätt ansträngningsnivå, dvs en hastighet där du skall kunna föra ett samtal. Ingen stress, bara njut av din löpning.

För att hitta rätt ansträngningsnivå är en pulsklocka ett perfekt hjälpmedel och det finns bra sådana som inte kräver något pulsband utan mäter pulsen runt handleden.

Har ni ingen pulsklocka eller inte vill använda nån, ingen fara. I det fallet jobbar vi utifrån Borgs RPE-skala som är en skattning av den egenupplevda ansträngningsgraden.

Läs mer om pulsbaserad träning här!

Skador

En av de mentalt största utmaningarna för alla är att komma igång med träningen efter en längre tids frånvaro efter sjukdom eller skada.

Sjukdomar och skador är aldrig planerade och hur mycket vi än strävar efter att inte bli drabbade så händer det tyvärr oss alla ibland. När man skall ta upp träningen igen så vill man oftast något helt annat än förnuftet. Vi vill ju återuppta träningen där vi slutade och vara i samma fysiska skick men samtidigt vet vi innerst inne att så inte är fallet.

Läs mer om hur du kan hantera din träning efter sjukdom eller skada här.