Training Stress Score

Training Stress Score, TSS

Jag använder mig av TrainingPeaks’ Training Stress Score® (TSS®) som är ett poängsystem som ger dig poäng oberoende av vilken sport eller aktivitet du utför.

Poängsystemet utgår utifrån din egen nivå för tillfället och medför att en motionär som genererar 50 TSS för ett träningspass har belastat kroppen lika mycket som en elitmotionär som genererat samma poäng.

Poängsystemet innebär att om du arbetar så hårt som möjligt under 1 timmes tid genererar du 100 TSS (vilket i praktiken är omöjligt). Det innebär också att en två timmars aktivitet på halva intensiteten också ger dig 100 TSS (2 timmae á 50 TSS).

Användningen av systemet gör det möjligt att få en mycket bra bild över din träning och hur mycket du belastar just din kropp och är viktigt när vi jobbar under träningsperioder med olika intensitet, se avsnittet Periodisering.

Oberoende om du inte har tränat regelbundet sedan tidigare eller tränar på hög motionsnivå är det viktigt att ha kontroll över din träning. Över säsongen strävar man efter att öka den veckovisa mängden TSS och därav också din nivå, du går framåt i din utveckling.

TrainingPeaks träningslogg beräknar med automatik ut din TSS för varje träningspass vilken är en stor hjälp men man kommer nära genom att uppskatta varje träningspass utifrån borgs_rpe_skala och skriva ner den tid du aktiverat dig och din uppskattade ansträngningsnivå.

Är du inte van att jobba utifrån det här sättet att tänka kommer du snabbt in i det ger dig en bra kontroll över din träning.