Endurance Coaching

Coaching för dig som har stora mål!

Jag kommer ge dig verktygen du behöver för att på ett effektivt sätt träna mot ditt eller dina mål. För att lyckas behöver du periodisera din träning och arbeta  med flera färdigheter parallellt vilket också ger dig en stabilare plattform.

Upplägget kan se ut på olika sätt, allt från att jag planerar och följer upp all din träning till att du vill ha hjälp med vissa delar som att till exempel genomföra konditionstester. Det finns även möjlighet att jag är med dig under träningspassen för att hjälpa dig med träning som kan vara svårt att genomföra själv.

Min träningsplanering är i block om 3-4 veckor där träningen periodiseras och anpassas utifrån var du är i din säsong. Efter varje block justeras träningen utifrån dina framsteg och du får ett nytt träningsblock.

Det ingår en webbtjänst för att hantera din träningsplanering, Training Peaks, som är en webbaserad träningsdagbok där jag kommer lägga upp din träning. Dina genomförda pass kommer med automatik överföras till din träningsdagbok om du använder dig av träningsklocka.

Inför ett samarbete med coachning är alltid det inledande samtalet utan kostnad, målet är att dra upp riktlinjerna för din träning tillsammans med mig.

Kontakta mig så berättar jag mer.